Anunţ! Consiliul Judeţean Vrancea face angajări!

Consiliul Judeţean Vrancea organizează, la sediul instituţiei din Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, concurs de recrutare pentru următoarele funcții publice de execuție vacante:

Consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul achiziții publice

Condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Drept;
 • minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul contencios din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Drept – specializarea Drept;
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții
Condiţiile de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Inginerie civilă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul financiar-contabil din cadrul Direcției economice

Condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență Contabilitate – specializarea Contabilitate și informatică de gestiune;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției economice.

Condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea Contabilitate și informatică de gestiune sau Finanțe și Bănci;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 1. proba scrisă, în data de 12.07.2021, ora 10.00, la sediul instituţiei;
 2. proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliului Județean Vrancea, în perioada 𝟏𝟏 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 – 𝟑𝟎 𝐢𝐮𝐧𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, inclusiv, și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul http://www.cjvrancea.ro, secțiunea Cariere, aici :

https://cjvrancea.ro/cariere/

Relaţii suplimentare puteți obţine și la sediul Consiliului Județean Vrancea, la secretarul comisiei de concurs, consilier Vlad Camelia, număr de telefon: 0372/372.470, e-mail vlad.camelia@cjvrancea.ro

Sursa: C.J. VRANCEA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s