ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

EVALUARE NAȚIONALĂ
PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A, 2020

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Art. 16. – din OMECTS nr.4801/2010, valabil și în anul școlar 2019-2020
(1) La Evaluarea Națională se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă.

(2) La Evaluarea Națională se pot înscrie și absolvenți din seriile anterioare, care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naționale: examenul de capacitate, testele naționale, tezele cu subiect unic sau evaluare națională. Candidații din promoțiile de până în 1998 inclusiv, nu participă la Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate, în conformitate cu ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4701/2000, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 37/2001, Partea I.
(3) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea Națională numai după echivalarea studiilor și promovarea examenelor de diferență stabilite de MECTS, MEN, MEC, prin Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor.
(4) Înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevazută în calendarul examenului (2-5 iunie 2020), după cum urmează:
a) pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face, în perioada 2-5 iunie 2020, conform calendarului examenului, de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidentele din școli;
b) pentru candidații din anii precedenți, înscrierea se face, în perioada 2-5 iunie 2020, conform calendarului examenului, de către secretarii unităților de învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceștia (certificat de naștere și, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverință din care să reiasă anul absolvirii și faptul că nu a participat la examenele naționale menționate la alin. (2).
c) pentru candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate a candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidații se pot înscrie pentru a susține Evaluarea Națională la o unitate de învățământ, stabilită de comisia județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale, în urma unei cereri motivate și însoțite de documente doveditoare, transmise la MEC.

Informație transmisă de Inspector Școlar Eleonora Dărmănescu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s